Redirecționează 3.5% din impozit

Dacă vrei să susții EcoMind prin facilitatea 3,5%, completează formularul de mai jos până pe 20 mai. În acest fel, o parte din impozitul tău pe venit aferent anului trecut va fi redirecționat către EcoMind.

În cazul în care dețineți un cont pe Spațiul Privat Virtual de pe siteul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vă rugăm să parcurgeți următorii pași pentru a completa si depune formularul 230.

PASUL 1
Obținerea formularului

Formularul poate fi obținut gratuit, accesând site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală: LINK
Dacă întâmpinați următorul mesaj în browser, va trebuie să descărcați formularul PDF de la acest buton:

Acest fișier va trebui deschis cu Adobe Acrobat Reader pentru completare.

PASUL 2
Completarea formularului

Secțiunea I va trebui completată cu datele dumneavoastră de identificare. 

Pentru susținerea entităților nonprofit veți bifa în dreptul opțiunii corespunzătoare

Apoi veți completa în mod corespunzător următoarele informații:
- „Cod de identificare fiscală a entității nonprofit /unității de cult” codul de identificare fiscală a entității nonprofit pentru care se solicită virarea sumei;
În cazul de față codul este: 

- „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult” denumirea completă a entității nonprofit;
În cazul de față denumirea este:

 - „Cont bancar (IBAN)” - codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit;
În cazul de față contul este:

- „Sumă” - suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit. În situația în care nu cunoști suma care poate fi virată, nu trebuie completată rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

După completarea câmpurilor necesare formularul trebuie validat prin apăsarea butonului verde de la începutul PDF-ului:

PASUL 3
Depunerea formularului

Odată validat și salvat formularul PDF trebuie depus prin intermediul site-ului ANAF: www.anaf.ro, accesând serviciul „Spațiul Privat Virtual”. Pentru a ajunge la secțiunea de depunere a formularelor treceți cu mouse-ul peste logoul SPV si dați click pe butonul roșu “Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF”.
    abonează-te la newsletter

    Lasă-ți adresa de email mai jos

    >